Automatyka (procesowa, HVAC)
Czujniki pozycjonujące
Automatyka do stref EX
Sprzęt do pomiaru aktywności wody
Czujniki koloru