ubi allProgramowalne enkodery inkrementalne firmy Posital Fraba umożliwiają konfigurację takich parametrów jak rozdzielczość, kierunek zliczania obrotów i standard wyjścia (zasilanie enkoderów jest uniwersalne: 4,75...30 VDC). Zastąpienie rozwiązań sprzętowych oprogramowaniem pozwala na zwiększenie elastyczności oferowanych urządzeń. Programator do enkoderów UBIFAST umożliwia połączenie z urządzeniem przez przeglądarkę z poziomu tabletu, smartfona czy laptopa – nie jest wymagana instalacja żadnych dodatkowych aplikacji. Pociąga to za sobą możliwość uproszczenia łańcucha dostaw przez zastąpienie dotychczasowego asortymentu czujników pozycjonujących kilkoma niezbędnymi typami enkoderów w standardowych wersjach mechanicznych i programowanie ich na bieżąco. W przypadku sytuacji wymagających natychmiastowego działania, na przykład w utrzymaniu ruchu maszyn, jest to szczególnie istotna właściwość.

Programator UBIFAST

ubifastNiezbędnym akcesorium, umożliwiającym programowanie enkoderów jest programator UBIFAST. Enkoder do programatora można podłączyć przy pomocy złącz śrubowych na płytce konfiguracyjnej Terminal Block (dostarczany w komplecie) lub przewodu adaptacyjnego (zamawiany oddzielnie). Programator zasilany jest przy użyciu dołączonego do zestawu zasilacza sieciowego. Przetwornik obrotowo-impulsowy w trakcie programowania jest zasilany bezpośrednio z programatora. Dioda na obudowie programatora wskazuje czy zostało ono odpowiednio zasilone oraz czy programowanie przebiega poprawnie.

Połączenie enkodera z programatorem UBIFAST

Komunikacja UBIFAST z enkoderem odbywa się dwoma sposobami. Pierwszym sposobem jest podłączenie płytki Terminal Block (dołączony do zestawu) z jednej strony do programatora, a z drugiej do enkodera (przy użyciu śrubowej listwy złącz). Druga możliwość polega na zastosowaniu odpowiedniego przewodu adaptacyjnego, który zamawiany jest oddzielnie.

pod ubi

Przebieg procesu programowania

W celu przeprowadzenia konfiguracji enkodera należy postępować zgodnie z poniższymi krokami.

  1. Przygotować urządzenie, mogące połączyć się z siecią WiFi (smartfon, tablet, laptop, komputer, ...).
  2. Podłączyć enkoder do programatora UBIFAST.
  3. Podłączyć zasilanie do programatora UBIFAST (enkoder zostanie wykryty automatycznie).
  4. Odczekać aż żółta dioda LED zacznie migać (może to trwać do 50 s).
  5. Połączyć się z hotspotem WiFi „POSITAL Configuration Tool" i wpisać hasło „ubifast14".
  6. Wpisać w adres przeglądarki „ubifast.fraba/WebApp".
  7. Przeprowadzić konfigurację krok po kroku, zgodnie z wyświetlającymi się instrukcjami.

Proces może zostać przeprowadzony dla inkrementalnych enkoderów programowalnych, ale także programowalnych enkoderów absolutnych (SSI) lub hybrydowych. Poniżej znajduje się film przedstawiający programowanie enkoderów inkrementalnych przy pomocy urządzenia UBIFAST.

 


>> Więcej na temat programowania enkoderów inkrementalnych <<