tester szczelnosci budynkow swema f

Tester szczelności Swema

Instalacja wentylacji jak każda inna instalacja, musi być sprawdzana, aby jej działanie było prawidłowe, a szczelność odpowiednia. Odstępstwa od norm mogą mieć negatywne skutki, między innymi problemy z utrzymaniem założonej jakości powietrza wpływającego na komfort osób będących w budynku, gdzie zainstalowana jest wentylacja czy też straty energetyczne - stąd należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe działanie instalacji.

Najważniejsza jest świadomość i chęć dbania o to co posiadamy. Pomocne w sprawdzeniu szczelności instalacji jest rozwiązanie firmy Swema do pomiaru szczelności kanałów wentylacyjnych. Tester szczelności umożliwia pomiar zgodnie z odpowiednimi normami PN-EN 12237:2005 (Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym) oraz PN-EN 1507:2007 (Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności).

Klasa szczelności

Klasa szczelności jest istotnym parametrem dla kanałów wentylacyjnych, mierzonym w eksploatacji konstrukcji (budowlanej, pojazdów …). Pozwala on na oszacowanie strat powstałych wskutek wyciekającego medium z kanału. Określenie prawidłowej szczelności kanału wentylacyjnego jest warunkiem uzyskania odbioru budowli do eksploatacji.

swema

Elementy wchodzące w skład kompletnego testera szczelności kanału wentylacji

W skład kompletnego testera szczelności kanału wentylacji wchodzi tester szczelności, miernik Swema 3000md, sonda pomiarowa SWA 10, 2 uchwyty do zamocowania sondy, ogranicznik pełniący funkcje zabezpieczenia przed ślizganiem się sondy a także przewód silikonowy 8 m, który jest łącznikiem pomiędzy miernikiem oraz kanałem (inne długości na zapytanie).

Zasada działania

Tester szczelności sterowany jest poprzez miernik Swema 3000 md (zadane ciśnienie max. 1900 Pa). Ilość „wycieku” powietrza porównywana jest z wartością odpowiadającego mu nad/podciśnienia. Nadciśnienie w przewodzie mierzy czujnik różnicy ciśnień, który wbudowany jest w miernik, natomiast za pomiar „wycieku” odpowiedzialna jest sonda różnicy ciśnień (SWA 10). Wielkość „wycieku” rozumie się jako ilość powietrza wtłaczanego do kanału z uwzględnieniem współczynnika k kryzy.

Utrzymanie nad/podciśnienia w przewodzie przy danym „wycieku” umożliwia wentylator promieniowy. Zaślepianie kanału przed pomiarem możliwe jest za pomocą dodatkowych akcesoriów (pęcherzy).

 


>> Więcej na temat testów szczelności <<