dimodiWskaźniki DiMod-I dedykowane są do pracy z enkoderami inkrementalnymi, wyposażonymi w wyjście HTL/TTL. Wskaźniki te posiadają dodatkowo dwa programowalne wyjścia przekaźnikowe ze stykami NO (normalnie otwarty) Oznaczone są one poprzez skrót REL1 oraz REL2.

 

Schemat wyprowadzeń urządzenia

schemat

Każde wyjście przekaźnikowe posiada swoją diodę LED, które umieszczone są na panelu przednim wskaźnika. Zielona dioda LED umieszczona po lewej stronie włącza się w momencie załączenia przekaźnika 1 (REL1), natomiast zielona dioda z prawej strony włącza się wraz z załączeniem przekaźnika 2 (REL2)

dimodi

Tryby pracy licznika DiMod-I

Wykresy zależności pozycji i wyjść przekaźnikowych zależą od trybu pracy wskaźnika. Wyróżnia się 8 trybów w zależności od ustawień wyjść przekaźnikowych.

Tryb ID 0

Wyjścia przekaźnikowe REL1 oraz REL2 licznika sterowane są przy wykorzystaniu komend wysyłanych po RS-485 (MODBUS RTU).

Tryb ID 1a

Wyjścia przekaźnikowe REL1 oraz REL2 licznika sterowane w zależności od zmierzonej pozycji (p) i ustawionych wartości progowych (otr1 oraz otr2). 

1a

gdzie otr1 to wartość progowa 1, otr2 to wartość progowa 2 natomiast otn1 jest czasem załączenia wyjścia przekaźnikowego REL1.

Tryb ID 1b

Wyjścia przekaźnikowe REL1 oraz REL2 licznika sterowane w zależności od zmierzonej pozycji (p) i ustawionych wartości progowych (otr1 oraz otr2).

1b

gdzie otr1 wskazuje wartość progową 1, otr2 wartość progową 2, a otn1 oraz otn2 czas załączenia odpowiednio wyjście przekaźnikowego REL1 oraz REL2.

Tryb ID 2a

Wyjścia przekaźnikowe REL1 oraz REL2 licznika sterowane w zależności od zmierzonej pozycji (p) i ustawionych wartości progowych (otr1 oraz otr2).

2a

gdzie otr1 jest wartością progową 1 a otr2 wartością progową 2.

Tryb ID 2b

Wyjścia przekaźnikowe REL1 oraz REL2 licznika sterowane w zależności od zmierzonej pozycji (p) i ustawionych wartości progowych (otr1 oraz otr2).

2b

gdzie otr1 to wartość progowa 1 natomiast otr2 to wartość progowa 2.

Tryb ID 2c

Wyjścia przekaźnikowe REL1 oraz REL2 licznika sterowane w zależności od zmierzonej pozycji (p) i ustawionych wartości progowych (otr1 oraz otr2).

2c

gdzie otr1 oraz otr2 to wartości progwe (1 oraz 2).

Tryb ID 3a

Wyjścia przekaźnikowe REL1 oraz REL2 licznika sterowane w zależności od zmierzonej pozycji (p), liczby wykonanych cykli (c) oraz ustawionych wartości progowych ( otr1 oraz otr2 ).

3a
gdzie otr1 to wartość progowa 1, otr2 to wartość progowa 2 a otn1 to czas załączenia wyjścia przekaźnikowego REL1.

Tryb ID 3b

Wyjścia przekaźnikowe REL1 oraz REL2 licznika sterowane w zależności od zmierzonej pozycji (p), liczby wykonanych cykli (c) oraz ustawionych wartości progowych (otr1 oraz otr2).

3b

gdzie otr1 wskazuje wartość progową 1, otr2 wartość progową 2, otn1 czas załączenia wyjścia przekaźnikowego REL1 natomiast otn2 czas załączenia wyjścia przekaźnikowego REL2.

Zmiana parametrów

Wszystkie parametry urządzenia mogą być konfigurowane z poziomu menu urządzenia, a także przy użyciu programu dedykowanego do wskaźnika DiMod-I - APSystem PC. Dostęp do zmiany parametrów z poziomu menu możliwy jest tylko w momencie wpisania hasła dostępu.


>> Więcej na temat licznika DiMod-I <<