hygroclipW aplikacjach, które związane są z kontrolą zarówno wilgotności względnej jak i temperatury powietrza bardzo dobrze sprawdza się sonda Rotronic HygroClip2. Swoją dokładnością sprawia, że znajduje ona szerokie zastosowanie miedzy innymi w magazynach, halach produkcyjnych, pomieszczeniach laboratoryjnych, muzeach czy też w komorach klimatycznych. Najnowszą sondą serii HygroClip2 jest sonda HC2A-S. Czujnik wilgotności będący wewnątrz sondy wykonano w technologii grubego polimeru z dostępem powietrza. Dzięki takiemu rozwiązaniu osiągnięto bardzo dobrą dynamikę pomiaru w całym zakresie pomiarowym (0…100% RH), a także stabilność długoterminową poniżej 1% RH w skali roku. Sercem sondy jest układ AirChip3000, który pozwala na otrzymanie wyników z dokładnością ±0,8%RH / ±0,1°C. Układ ten również umożliwia zapis punktów kalibracyjnych do nieulotnej pamięci z możliwością odtworzenia ustawień fabrycznych, autodiagnostykę czujnika wilgotności oraz automatyczną kompensację dryftu. Oprócz pomiaru wilgotności względnej oraz temperatury powietrza AirChip3000 umożliwia pomiar punktu rosy/zamarzania, zapis aż do 2000 pomiarów oraz ustawienie funkcji alarmowych.

budowa

Sondy wyposażone są w dwa wyjścia analogowe – napięciowe 0…1 V oraz w interfejs cyfrowy UART, umożliwiając między innymi odczyt zmierzonych wartości. Do każdej sondy dostarczany jest fabryczny certyfikat wzorcowania potwierdzający jej parametry. Istotne jest, że każdy certyfikat jest unikatowy i dotyczy tylko i wyłączenie jednej konkretnej sondy wraz z informacją o numerach seryjnych sondy. Dzięki temu każdy kupujący ma pewność, że sonda działa prawidłowo i posiada ważny certyfikat. Certyfikat ważny jest przez okres jednego roku. Po tym okresie należy ponownie skalibrować sondę, co można uczynić między innymi korzystając z usług firmy AP Automatyka. Należy pamiętać, że dokładny pomiar wilgotności i temperatury powietrza pozwala zoptymalizować czas pracy urządzeń takich jak nawilżacze powietrza, wytwornice pary, osuszacze powietrza, które są urządzeniami o dużej energochłonności. Optymalizacja czasu ich pracy przekłada się na obniżenie kosztów związanych z energią elektryczną, którą należy do nich dostarczać.

certyfikat

Urządzenia współpracujące z sondami HygroClip2

miernik wilgotnosci i temperatury hp22 apset 2 rotronic lZ sondami serii HygroClip2 współpracuje wiele urządzeń odpowiedzialnych za wskazania mierzonych wielkości czy też rejestrację danych. Do grupy tej należą między innymi mierniki ręczne, przetworniki analogowo-cyfrowe, wskaźniki pomiarowe oraz rejestratory. Sonda HC2A w połączeniu z miernikiem ręcznym rodziny HygroPalm czyli HP22-A oraz HP23-A umożliwiają kontrolę parametrów powietrza między innymi w pomieszczeniach oraz kanałach wentylacyjnych. Mierniki te posiadają odpowiedni kształt obudowy umożliwiając w prosty sposób transport miernika, nie zajmując wiele miejsca. W zależności od wersji miernika ręcznego umożliwiają one podłączenie jednej bądź dwóch sond. Połączone mogą być one bezpośrednio z urządzeniem lub też za pomocą dedykowanego przewodu (dostępne różne długości). Możliwość podłączenia sondy za pomocą przewodu jest idealnym rozwiązaniem w miejscach gdzie mamy ograniczone możliwości z dojściem do konkretnego miejsca. Mierniki posiadają wyświetlacz LED oraz przyciski funkcyjne, co pozwala na natychmiastowy odczyt parametrów.

hlntKolejnym urządzeniem współpracującym z sondą HC2 jest rejestrator HL-NT firmy ROTRONIC, który w połączeniu z sondą pozwala na pomiar wilgotności względnej i temperatury. Do prawidłowej pracy urządzenia, oprócz sondy pomiarowej, potrzebna jest stacja dokująca z serii HL-DS (stację dokującą dobiera się w zależności od potrzeb aplikacji). Wspomniana stacja (w zależności od modelu) zapewnia możliwość podłączenia zasilacza sieciowego, komunikację przewodową (np. USB lub Ethernet LAN) lub bezprzewodową (Ethernet WiFi) z komputerem PC (z zainstalowanym programem HW4), możliwość podłączenia dodatkowych sond pomiarowych HC2 (maksymalnie czterech; ewentualnie innych czujników z wyjściem analogowym, np. 4...20mA) lub możliwość wysterowania zewnętrznych urządzeń małej mocy (dzięki zintegrowanym przekaźnikom). Rejestratory z serii HygroLog NT (w skrócie HL-NT) dedykowane są do pracy w systemach monitoringu wilgotności względnej i temperatury powietrza między innymi w branży farmaceutycznej, kosmetycznej, chemicznej.

mimodhDla aplikacji przemysłowych dedykowany jest przetwornik MiMod-H-A2 firmy AP Automatyka. W połaczeniu z sondami HygroClip2 pozwala na pomiar wilgotności względnej oraz temperatury powietrza. Zaletą rozwiązania jest możliwość doboru sondy pomiarowej w zależności od wymogów aplikacji (różne typy sond, różne zakresy pomiarowe, ...). Przetwornik umożliwia podłączenie jednej sondy do urządzenia. MiMod wyposażony jest w interfejs analogowy napięciowy i prądowy oraz w RS-485 (MODBUS RTU). Dodatkowo posiada on 1 wyjście przekaźnikowe.

 

Wersje sondy

Sondy HygroClip2 dostępne są w kilku wersjach wykonania. Najpopularniejszą i najczęściej stosowaną jest sonda standardowa HC2A-S. W aplikacjach, gdzie element sondy musi być dłuższy stosuje się sondy bagnetowe. Ręczne wykonywanie pomiarów w aplikacjach, w których występują materiały sypkie możliwe jest dzięki sondom HC2-P oraz HC2-HP. Umożliwione jest to dzięki specjalnej konstrukcji. W przypadku pomiaru wilgotności względnej oraz temperatury powietrza pomiędzy arkuszami papieru, tektury, w stosie lub zwoju stosuje się sondy HC2-HS. Specjalny kształt sondy sprawił, że znalazły one zastosowanie między innymi w fabrykach papieru, tektury, opakowań, tkanin, ale również w drukarniach. W aplikacjach, w których występuje podwyższona temperatura, pomiar wilgotności względnej oraz temperatury powietrza możliwe jest dzięki sondzie HC2-HK. Znalazła ona zastosowanie między innymi w piecach, komorach, suszarniach. Sonda pomiarowa HC2-I to idealne rozwiązanie do pomiarów wilgotności względnej i temperatury powietrza w pomieszczeniach magazynowych, halach produkcyjnych, laboratoryjnych, clean roomach, ale również w muzeach. Specjalna budowa sondy umożliwia jej montaż w ścianach pomieszczeń lub urządzeń. Dla pomiarów powietrza w warunkach kondensacji (również podczas pomiarów meteorologicznych na zewnątrz), gdzie wilgotność względna jest bardzo wysoka dedykowana jest sonda HC2-S-Heated. Posiada ona specjalną funkcję automatycznego ogrzewania sensora. W sytuacji, gdy w aplikacji nie posiadamy dużo miejsca można zastosować sondę HC2-C, która dzięki swoim wymiarom idealnie sprawdzi się w miejscu gdzie instalacja standardowej sondy nie jest możlwa ze względu na brak miejsca. Sonda HC2-I została przygotowana do kontroli parametrów powietrza w aplikacjach związanych z branżą farmaceutyczną, spożywczą, kosmetyczną, gdzie sklasyfikowane  strefy zagrożone wybuchem. Pomiar w miejscach o podwyższonym stężeniu nadtlenku wodoru umożliwia sonda HC2-SM-HH oraz HC2-S-HH, ponieważ chrakteryzuje się ona odpornością na ten nieorganiczny związek chemiczny.

HC2 HC2 HC2 HC2 HC2 HC2 HC2 

 

>> Więcej na temat pomiaru wilgtoności i temperatury <<