logoInformacja o parametrach powietrza takich jak wilgotność względna, temperatura powietrza czy różnica ciśnień powietrza jest bardzo ważna i cenna, zwłaszcza w magazynach czy też laboratoriach, gdzie każda odchyłka od normy może mieć wpływ na pracę w danym miejscu. Wiele osób zastanawia się jakie elementy powinny być zamontowane, aby wszystkie parametry były prawidłowo śledzone. Z inicjatywą wyszła firma AP Automatyka, która stworzyła system do kontroli wilgotności, temperatury i różnicy ciśnień powietrza. Opisany system zawiera wszystkie niezbędne elementy, dzięki czemu nie trzeba samemu poświęcać swojego czasu. Podstawą systemu pomiarowego są rejestratory serii HygroLog NT renomowanej firmy Rotronic, z dedykowanymi stacjami dokującymi HL-DS poszerzającymi ich funkcje. Z rejestratorami współpracują sondy pomiarowe wilgotności i temperatury powietrza serii HygroClip2-S (HC2-S) oraz przetworniki różnicy ciśnień 699 firmy Huba Control.

 

Właściwości

System zapewnia pomiar trzech parametrów powietrza: wilgotności względnej, temperatury powietrza oraz różnicy ciśnień powietrza. Elementy pomiarowe wchodzące w skład systemu kontroli warunków klimatycznych zapewniają doskonałą dokładność pomiaru wilgotności do ±0,8 %RH oraz temperatury ±0,1 K. Zaletą systemu jest również zakres pomiarowy. Czujniki temperatury swój zakres pomiarowy posiadają w przedziale -50…+100 oC, czujniki wilgotności 0…100 %RH natomiast zakres pomiarowy czujników różnicy ciśnień wynosi od -5000 do +5000 Pa (-50…+50 mbar).

Komponenty

hc2W skład systemu pomiarowego wchodzi pięć elementów. Odpowiedzialność za pomiar wilgotności względnej oraz temperatury powietrza pełni sonda HC2 firmy Rotronic. Umożliwia ona pomiar w zakresie 0…100 %RH oraz -50…+100 oC zachowując dokładność rzędu do ±0,8 %RH / ±0,1 K. Sondy HC2 charakteryzują się stabilnością długoterminową (< 1 %RH/rok). Istnieje możliwość wyboru różnych sond HC2 w zależności od jej typu. Do wyboru są sondy standardowe oraz bagnetowe. Opcjonalnie do wyboru są również sondy, których obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej. Tego typu sondy dedykowane są do kontroli wilgotności i temperatury w trudnych aplikacjach przemysłowych (wymagana odporność m.in. na wysokie temperatury). 699Za pomiar różnicy ciśnień odpowiada przetwornik różnicy ciśnień 699 firmy Huba Control. W zależności od opcji przetwornika jego zakres pomiarowy oscyluje w granicach -5000…+5000 Pa. Standardem wyjścia są zarówno wyjścia analogowe, prądowe jak i napięciowe. W przypadku zapotrzebowania na inny typ czujnika jest możliwość zamiany na inny model, np. mogący pracować w środowisku z zagrożeniem wybuchowym (strefy Ex). Kolejnym elementem systemu pomiarowego jest rejestrator zmierzonych wielkości HygroLog hc nt3HL-NT3-D Rotronic. Umożliwia on rejestrację danych pomiarowych (wilgotność, temperatura, ciśnienie) oraz ich zapis na karcie pamięci. Rejestrator posiada zasilanie bateryjne a także wbudowany zegar RTC. Wyposażony jest również w wyświetlacz LED oraz przyciski funkcyjne. Następnym komponentem są stacje dokujące Rotronic HygroLog NT - HL-DS dedykowane do rejestratorów HygroLog. Korzystając z nich powodujemy między innymi rozszerzenie funkcji rejestratora. Dla opisywanego systemu dedykowane są dwie stacje dokujące. Pierwszą jest hl dsHL-DS-U4-420, która umożliwia podłączenie aż czterech dodatkowych sond HC2 bądź czujników różnicy ciśnień z wyjściem 0(4)…20mA. Dodatkowo wyposażona jest w dwa wejścia cyfrowe, a jej standardem wyjścia jest interfejs Ethernet LAN oraz RS-485. Zasilanie stacji odbywa się za pomocą zewnętrznego zasilacza na 12 VDC. Drugą stacją dokującą proponowaną temu systemowi jest stacja dokująca HL-DS-R-1. Posiada ona dwa programowalne wyjścia przekaźnikowe oraz dwa dodatkowe wejścia cyfrowe. Interfejsy dostępne dla tej stacji dokującej to RS-485 oraz USB. Zasilanie wygląda tak samo jak w przypadku HL-DS-R-1, czyli zasilacz 12 VDC. Ostatnim komponentem łączącym wszystkie poprzednie urządzenia jest oprogramowanie na komputer PC hw4HW4 Rotronic. Umożliwia ono wizualizację pomiarów za pomocą wskaźników, wskaźników na mapie (możliwość wczytania obrazu mapy pomieszczeń), przebiegów, tabel. System pomiarowy może być konfigurowany, a więc mogą być nadawane nazwy punktom pomiarowym, mogą być tworzone grupy punktów pomiarowych. Pomocna w celu wykrycia nieprawidłowości jest możliwość ustawiania opcji alarmowych np. o przekroczonych progach. Informacja przesyłana jest do użytkownika za pomocą SMS, maila, indykatorów (wyjścia przekaźnikowe stacji dokującej). HW4 umożliwia zapis danych pomiarowych, alarmowych, zdarzeń do pliku na dysk komputera, a także tworzenie analiz otrzymanych wyników oraz tworzenie raportów. Podane konkretne modele czujników nie są sztywnymi elementami sytemu i istnieje możliwość zamiany na inny model, jeżeli będzie wymagała tego konkretna aplikacja. Wymienione urządzenia są najczęściej stosowanymi i uniwersalnymi urządzeniami, które spełniają swoje funkcje w większości aplikacji.

Schemat ideowy

APSystem

>> Więcej na temat kontroli warunków klimatycznych <<