APSystem PC to program komputerowy zaprojektowany pod kątem systemów monitoringu parametrów powietrza (wilgotności względnej, temperatury, stężenia CO2, ciśnienia), ale również innych wielkości (pozycja, przemieszczenie, odkształcenie, przechylenie, …). Program przygotowany został do współpracy z urządzeniami pomiarowymi APONE, które posiadają interfejs cyfrowym RS-485 (Modbus RTU)i/lub Ethernet LAN (Modbus TCP). Ale możliwa jest również współpraca programu z urządzeniami innych marek, ponieważ protokół Modbus jest powszechnie stosowany w elementach automatyki. Zaletą programu jest możliwość jego instalacji już na najprostszych komputerach PC z systemem operacyjnym Windows.

 

Program APSystem PC umożliwia:

 • Wizualizację pomiarów w postaci wskaźników, przebiegów, etykiet na mapie obiektu.
 • Rejestrację danych pomiarowych do plików.
 • Generowanie raportów.
 • Alarmowanie, również poprzez wysyłanie wiadomości e-mail.

Rysunek 1 przedstawia schemat ideowy systemu monitoringu parametrów powietrza oparty o program APSystem PC, zainstalowany na komputerze PC.

Rys. 1. Schemat ideowy systemu z wizualizacją na PC.

Punkty pomiarowe w tego typu systemach to na przykład przetworniki z serii SiOne, które (w zależności od wersji) mogą mierzyć wilgotność, temperaturę, ciśnienie, stężenie dwutlenku węgla, lotne związki organiczne (LZO), pyłki zawieszone (PM) lub wszystkie wielkości jednocześnie. Wybrane przetworniki SiOne umożliwiają podłączenie do systemu elementów pomiarowych innych producentów, w tym na przykład ekstremalnie dokładnych sond wilgotności i temperatury z serii Sens-H, oporowych czujników PT100 lub PT1000 (wersje 2- lub 3-przewodowe), innych przetworników mających wyjście analogowe (0…10 V, 0…20 mA lub 4…20 mA), proporcjonalne do mierzonej wielkości.

Rys. 2. Wybrane przetworniki z serii SiOne.

Każdy przetwornik SiOne posiada interfejs komunikacyjny RS-485 (Modbus RTU) lub Ethernet LAN (Modbus TCP), co umożliwia łączenie punktów pomiarowych w sieć. W przypadku systemów opartych o dedykowaną sieć RS-485, ze względu na fakt, że rzadko który komputer PC posiada port szeregowy, stosuje się odpowiednie konwertery (nazywane potocznie przejściówkami) RS485/USB lub RS485/ETHERNET.

Na wskazanym komputerze PC pracuje dedykowana aplikacja APSystem PC, która odpytuje po kolei wszystkie przetworniki SiOne będące częścią systemu (komunikacja odbywa się przy wykorzystaniu protokołu Modbus). Zadaniem aplikacji jest wyłącznie odpytanie urządzeń pomiarowych i przekazanie wyników pomiarów na wskazany serwer (komputer PC musi być bowiem połączony z serwerem przy wykorzystaniu np. lokalnej sieci Ethernet). Podstawowe funkcje programu:

 • Możliwość konfiguracji programu do pracy w rozproszonym systemie pomiarowym – dodawanie urządzeń do projektu systemu, ustawianie parametrów transmisji z urządzeniami pomiarowymi, ustawianie parametrów rejestracji danych, ustawianie formy wizualizacji wyników, określanie progów alarmowych dla mierzonych wielkości, …
 • Wizualizacja urządzeń systemu i wyników pomiarów w trybie on-line – formy wizualizacji: wskaźniki na grafice/mapie, wskaźniki w tabeli, tabele pomiarów, wykresy z przebiegami, drzewo urządzeń.
 • Kontrola mierzonych parametrów oraz działania systemu – alarmy wizualne, dźwiękowe, wysyłanie komunikatów na wskazane adresy e-mail.
 • Rejestracja danych systemu do plików na dysku komputera PC – zapis wyników pomiarów, tabel alarmów oraz zdarzeń. Pliki z danymi można analizować m.in. w programie Excel.
 • Raportowanie zdarzeń – szybkie generowanie raportów, które w postaci plików tekstowych i graficznych są zapisywane na dysku komputera PC

Rysunek 3 prezentuje okno aplikacji Użytkownika, z otwartą wybraną kartą (zakładką) MAPA. Na rysunku można zauważyć kilka podstawowych części okna aplikacji.

 

Rys. 3. Okno programu APSystem PC (otwarta karta: MAPA).

Widoczne na rysunku 3 okno aplikacji umożliwia Użytkownikowi realizację zadań związanych z obserwacją i analizą systemu monitoringu. Podstawowe części:

 • Część DRZEWO PROJEKTU (lewa część programu) – umożliwia wizualizację danych pomiarowych w postaci listy urządzeń i parametrów w drzewie. Urządzenia w projekcie można grupować, przez co są one w czytelny sposób widoczne właśnie w drzewie projektu. Drzewo projektu może być widoczne, ale można je również ukryć (przycisk Drzewo projektu).
 • Część GŁÓWNE OKNO PROGRAMU (środkowa część programu) – to główne okno programu, które (w zależności od wybranej opcji - karty) pozwala na wizualizację danych pomiarowych w postaci etykiet na mapie obiektu (jak na rysunku 3 - karta Mapa pomiarów), wskaźników (karta Wskaźniki pomiarów), bufora (karta Bufor ONLINE pomiarów), tabeli (karta Tabela pomiarów), przebiegów (Karta Przebiegi pomiarów). Pozwala również podejrzeć dane dotyczące alarmów (karta Tablica alarmów). Karty wybiera się poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku w górnej części programu.
 • Część OBSŁUGI PROGRAMU (prawa część programu) - w tej części Użytkownik ma możliwość zalogowania się do systemu, uruchomić / zatrzymać transmisję danych z urządzeniami pomiarowymi (w zależności od uprawnień), podejrzeć przesyłane dane (Terminal) oraz wygenerować szybki raport z pomiarów (Generuj raport). W tej części znajdują się również trzy pola powiadomień o sytuacjach alarmowych dotyczących komunikacji, przekroczeń (ustawionych wartości progowych) lub innych problemów w systemie.

Rysunki 4a...4c prezentują wybrane okna programu APSystem PC.

Rys. 4a. Karta programu APSystem PC - Przebiegi pomiarów.
Rys. 4b. Karta programu APSystem PC - Tabela pomiarów.

Rys. 4c. Karta programu APSystem PC - Bufor ONLINE pomiarów.

Do aplikacji APSystem PC został przygotowany szereg instrukcji multimedialnych, które prezentują wszystkie właściwości programu. Instrukcje zostały udostępnione na firmowym kanale YouTube - LINK.

Warto dodać, że program APSystem PC obsługuje dodatkowo interfejs RS-485 (protokół Modbus ASCII). Prowadzone są prace nad wsparciem dla innych interfejsów i protokołów, dlatego zainteresowanych tą tematyką zapraszam do kontaktu z zespołem AP Automatyka. Program ten jest pewną alternatywą (zdecydowanie prostszą w implementacji, ale również pod kątem funkcjonalności) dla zaawansowanych i drogich systemów typu SCADA.

Użytkownicy tego systemu cenią sobie przede wszystkim:

 • Możliwość obsługi systemu przez wielu Użytkowników, przy wykorzystaniu funkcji Zdalnego pulpitu systemu Windows, na którym pracuje program (jest to często stosowane przez Użytkowników rozwiązanie).
 • Prosta i intuicyjna obsługa systemu w języku polskim.
 • Obsługa systemu z poziomu takich urządzeń jak smartfon i tablet (przy odpowiednio skonfigurowanej sieci Ethernet z systemu można korzystać będąc poza lokalną siecią Ethernet (poza zasięgiem sieci WiFi) – w takiej sytuacji potrzebny jest tylko i wyłącznie dostęp do Internetu).
 • Możliwość łatwej zmiany ustawień systemu do potrzeb aplikacji, w oparciu o czytelne instrukcje multimedialne.

Film prezentujący możliwości programu:

Dodatkowe informacje:

 • Program APSystem PC w wersji DEMO (ograniczenie dotyczy wyłączenie liczby urządzeń połączonych z programem; w wersji DEMO program obsługuje tylko jedno urządzenie pomiarowe) udostępniamy bezpłatnie, w odpowiedzi na zapytanie mailowe – kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (warto jednak dodać, że koszt pełnej wersji programu to tylko 29 PLN NETTO).
 • Zapraszamy również do obejrzenia instrukcji multimedialnej, która dotyczy obsługi systemu APSystem PC – LINK.
 • Zestawienie przetworników SiOne - LINK.
 • Katalog przetworników SiOne - LINK.
 • Dostępne konwertery RS485/USB - LINK.
 • Opis aplikacji APSystem PC - LINK.

 

Szczegółowe informacje dotyczące systemów IDAPS można uzyskać kontaktując się z inżynierami firmy AP Automatyka – www.apautomatyka.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., +48 67 357 10 80. Serdecznie zapraszamy!