SiOne to flagowa seria programowalnych przetworników parametrów powietrza marki APONE. Urządzenia SiOne, w zależności od wersji, mierzą sygnał analogowy (V, mA), ciśnienie atmosferyczne, stężenie dwutlenku węgla CO2, różnicę ciśnień powietrza (również przepływ), wilgotność względną, temperaturę, lotne związki organiczne LZO i pyły zawieszone PM. Każdy przetwornik SiOne posiada jeden z dwóch najpopularniejszych interfejsów cyfrowych: RS-485 (Modbus RTU) lub Ethernet LAN (Modbus TCP). Dodatkowo każdy przetwornik może być wyposażone w maksymalnie trzy w pełni programowalne wyjścia analogowe lub jedno wyjście przekaźnikowe. Przetworniki SiOne dostępne są w dwóch wersjach mechanicznych: do instalacji naściennej lub do instalacji kanałowej.

SiOne - seria programowalnych przetworników parametrów powietrza.

Budowa Przetworników SiOne:

Przetworniki SiOne wyróżnia modułowa konstrukcja, która umożliwia wykonanie ponad 8000 różnych przetworników parametrów powietrza. Podstawą każdego przetwornika jest płytka elektroniki, która zawiera procesor, moduł interfejsu cyfrowego oraz moduł zasilania. Dzięki temu Użytkownicy znający obsługę jednego przetwornika SiOne nie mają żadnego problemu przy uruchomieniu kolejnego przetwornika SiOne, mierzącego zupełnie inne wielkości fizyczne. Jest to zaleta tych rozwiązań, dostrzeżona przez integratorów automatyki, którzy już zdecydowali się przejść w swoich aplikacjach na opisywane urządzenia.

Podstawowe zalety przetworników SiOne:

 • Wydajny Procesor - zapewnia odpowiednią moc obliczeniową, potrzebną przy urządzeniach mierzących wiele parametrów jednocześnie.
 • Przemysłowy Interfejs Cyfrowy - każdy przetwornik posiada RS-485 (Modbus RTU) lub Ethernet LAN (Modbus TCP).
 • Programowalne Wyjścia Analogowe - jeden przetwornik może posiadać aż trzy dowolnie programowane wyjścia analogowe (programowany standard wyjścia i wyskalowanie wyjść).
 • Programowalne Wyjście Przekaźnikowe - w miejsce wyjść analogowych przetwornik może być doposażony w wyjście przekaźnikowe, z programowalnym progiem i histerezą.
 • Uniwersalne Zasilanie - specjalna wersja przetworników -HV wyróżnia zasilanie napięciem 24 VAC / 11.5...32 VDC.
 • Łatwość Programowania - wszystkie ustawienia przetworników można zmieniać przy użyciu interfejsu cyfrowego lub programatora USB, który zamawiany jest oddzielnie.
 • Przetwornik Wielu Parametrów - przetwornik SiOne może jednocześnie mierzyć do czterech parametrów powietrza (jest to tzw. wersja "kombi - Q").
 • Szybka Konfiguracja na Miejscu - podstawowe ustawienia przetworników można zmieniać przy użyciu przełączników DIP-Switch, co jest bardzo wygodne na etapie instalacji.
 • Różne Elementy Pomiarowe - przetwornik SiOne może posiadać zintegrowane elementy pomiarowe lub zewnętrzne sondy, dobierane w zależności od aplikacji.
 • Różne Warianty Mechaniki - przetworniki dostępne są w wersji naściennej, przewodowej (naścienna z elementem pomiarowym na przewodzie) lub kanałowej.

Wielkości Mierzone przez Przetworniki SiOne:

Przetworniki SiOne zostały zaprojektowane z myślą o układach, systemach monitoringu parametrów powietrza w budynkach. W zależności od modelu przetwornik może mierzyć jeden, dwa, trzy, a nawet cztery wielkości jednocześnie. Urządzenia mierzące więcej niż dwie wielkości określane są przez producenta jako "kombi Q". Idealnym uzupełnieniem urządzeń monitorujących parametry powietrza są przetworniki SiOne dedykowane do czujników z wyjściem analogowym, 0...10 V, 0...20 mA lub 4...20 mA. Lista mierzonych wielkości przez przetworniki SiOne:

 • Temperatura - przy użyciu cyfrowego sensora temperatury (element pomiarowy zintegrowany z przetwornikiem) lub oporowego czujnika PT100 lub PT1000 (czujnik zamawiany oddzielnie).
 • Wilgotność Względna - przy użyciu zintegrowanego sensora lub zewnętrznego sensora o podwyższonej dokładności (Sens-H-...), z funkcją obliczeń punktu rosy.
 • Ciśnienie Atmosferyczne - przy użyciu cyfrowego sensora ciśnienia i temperatury.
 • Różnica Ciśnień - przy użyciu zintegrowanego sensora różnicy ciśnień, przepływu powietrza (po wprowadzeniu współczynnika k) i temperatury.
 • Stężenie Dwutlenku Węgla CO2 - przy użyciu zintegrowanego sensora CO2.
 • Lotne Związki Organiczne LZO (VOC) - przy użyciu zintegrowanego sensora LZO.
 • Pyły Zawieszone PM - przy użyciu zintegrowanego sensora pyłów zawieszonych PM1, PM2.5, PM4 i PM10.
 • Sygnał Analogowy - pomiar sygnału 0...10 V, 0...20 mA lub 4...20 mA (konfigurowane w przetworniku).
 • Wilgotność Względna, Temperatura, Stężenie CO2 - wersja kombi - pomiar trzech wielkości jednocześnie, z dodatkową funkcją obliczeń temperatury punktu rosy.
 • Wilgotność Względna, Temperatura, Stężenie LZO - wersja kombi - pomiar trzech wielkości jednocześnie, z dodatkową funkcją obliczeń temperatury punktu rosy.
 • Wilgotność Względna, Temperatura, Pyłki PM - wersja kombi - pomiar trzech wielkości jednocześnie, z dodatkową funkcją obliczeń temperatury punktu rosy.
 • Wilgotność Względna, Temperatura, Ciśnienie Atmosferyczne - wersja kombi - pomiar trzech wielkości jednocześnie, z dodatkową funkcją obliczeń temperatury punktu rosy.
 • Wilgotność Względna, Temperatura, Stężenie CO2, Ciśnienie Atmosferyczne - wersja kombi - pomiar czterech wielkości jednocześnie, z dodatkową funkcją obliczeń temperatury punktu rosy.

Standard Wyjścia i Zasilanie Przetworników SiOne:

Każdy przetwornik SiOne posiada sieciowy interfejs komunikacyjny, znacznie ułatwiający instalację urządzeń w systemach pomiarowych. Dodatkowo każdy model przetwornika SiOne można doposażyć w jedno, dwa lub nawet trzy wyjścia analogowe lub jedno wyjście przekaźnikowe, do załączania zewnętrznych urządzeń (takich jak sygnalizatory dźwiękowe, indykatory, ...). Warto dodać, że wyjścia analogowe mogą działać w zależności od zmierzonej wielkości (analogowy sygnał wyjściowy proporcjonalny do zmierzonej wielkości) lub mogą być sterowane przy użyciu interfejsu cyfrowego (przy tej opcji przetwornik działa jako urządzenie pomiarowe z funkcją "wyspy" wyjść analogowych). Podobnie sprawa dotyczy przetworników z wyjściem przekaźnikowym, które może być aktywowane w momencie przekroczenia danej wielkości lub załączane przez interfejs sieciowy (czyli "wyspa" z jednym wyjściem cyfrowym). Dostępne warianty wyjść w przetwornikach SiOne:

 • RS-485 (Modbus RTU) - tylko RS-485
 • Ethernet LAN (Modbus TCP) - tylko Ethernet
 • RS-485 (Modbus RTU) + 1 programowalne wyjście analogowe - programowalny standard wyjścia (0...5 V, 0...10 V, 0...20 mA lub 4...20 mA) oraz wyskalowanie.
 • RS-485 (Modbus RTU) + 2 programowalne wyjścia analogowe - programowalny standard każdego wyjścia (0...5 V, 0...10 V, 0...20 mA lub 4...20 mA) oraz jego wyskalowanie.
 • RS-485 (Modbus RTU) + 3 programowalne wyjścia analogowe - programowalny standard każdego wyjścia (0...5 V, 0...10 V, 0...20 mA lub 4...20 mA) oraz jego wyskalowanie.
 • Ethernet LAN (Modbus TCP) + 1 programowalne wyjście analogowe - programowalny standard wyjścia (0...5 V, 0...10 V, 0...20 mA lub 4...20 mA) oraz wyskalowanie.
 • Ethernet LAN (Modbus TCP) + 2 programowalne wyjścia analogowe - programowalny standard każdego wyjścia (0...5 V, 0...10 V, 0...20 mA lub 4...20 mA) oraz jego wyskalowanie.
 • Ethernet LAN (Modbus TCP) + 3 programowalne wyjścia analogowe - programowalny standard każdego wyjścia (0...5 V, 0...10 V, 0...20 mA lub 4...20 mA) oraz jego wyskalowanie.
 • RS-485 (Modbus RTU) + 1 programowalne wyjście przekaźnikowe - programowalny próg i histereza.

Przetwornik SiOne w wersji podstawowej może być zasilany napięciem 11.5...27 VDC. Z myślą o integratorach, którzy w swoich aplikacjach opierają się o zasilanie 24 VAC przygotowana została specjalna wersja przetwornika (oznaczenie -HV) - przetwornik tego typu można zasilać napięciem 24 VAC lub 11.5...32 VDC.

 

Programowanie Przetworników SiOne:

Programator USB (CODAP-RS485) i program konfiguracyjny APConfig PC
Programator USB (CODAP-RS485) i program konfiguracyjny APConfig PC.

Programowanie przetworników SiOne może być realizowane przy użyciu interfejsów komunikacyjnych, czyli RS-485 (Modbus RTU) lub Ethernet LAN (Modbus TCP) - zależy od wersji przetwornika. W przypadku przetworników z RS-485 dostępne są dedykowane narzędzia do programowania urządzeń z poziomu komputera PC - programator USB (o oznaczeniu CODAP-RS485, zamawiany oddzielnie) i bezpłatny program konfiguracyjny (APConfig PC [SiOne]). Warto zaznaczyć, że w/w program umożliwia aktualizację oprogramowania przetwornika, zmianę jego ustawień, zapis tych ustawień do pliku na dysku w celu powielenia tych samych ustawień w wielu urządzeniach. Dodatkowo program konfiguracyjny posiada wbudowany terminal umożliwiający podgląd danych wysyłanych do urządzenia i odbieranych przez program, co znacznie ułatwia proces uruchamiania przetworników i programowania panelu HMI lub sterownika PLC.

Terminy Realizacji dla Przetworników SiOne:

Programowalne przetworniki SiOne produkowane są w Polsce, co przekłada się na bardzo krótkie terminy realizacji. Jest to standardowo 5 dni roboczych, mimo blisko 8000 wariantów wykonania przetwornika. Jest to możliwe dzięki modułowej konstrukcji urządzenia i magazynu podzespołów - każdy przetwornik SiOne montowany jest bowiem pod konkretne zamówienie. Tak krótki termin realizacji oraz opcja programowania przetworników sprawia, że urządzenia sprawdzają się nie tylko w nowych projektach, ale również jako zamienniki uszkodzonych elementów pomiarowych.

Podsumowanie

Przetwornik SiOne to idealna baza do urządzeń pomiarowych "szytych na miarę", spełniających indywidualne wymogi klientów. W przypadku projektów, w których standardowe rozwiązania nie mogą być zastosowane, istnieje opcja przygotowania specjalnej wersji urządzenia, po określeniu wszystkich parametrów technicznych oraz handlowych. Projektanci przetworników SiOne pracują również w Polsce, co znacznie ułatwia proces konsultacji projektu, wyceny, a ostatecznie jego realizacji. Firmy zainteresowane tym zagadnieniem zapraszamy do kontaktu.

Dodatkowe Informacje:

Linki do stron związanych z przetwornikami SiOne

 • Zestawienie przetworników SiOne: LINK.
 • Katalog przetworników SiOne (plik PDF): LINK.
 • Przetworniki SiOne mogą pełnić funkcję elementów pomiarowych w systemach monitoringu - link do artykułu nt. dostępnych systemów pomiarowych z wizualizacją na HMI, PC, w Chmurze: LINK.
 • Przetwornik SiOne w połączeniu z aplikacją APSystem PC - link do instrukcji połączenia: LINK.
 • Obsługa wyjść analogowych przetwornika SiOne - link do instrukcji: LINK.
 • Współpraca przetwornika SiOne ze sterownikiem PLC firmy Fatek oraz panelem HMI firmy Weintek - link do instrukcji: LINK.