System pomiarowy RMS Rotronic 🏠

System do pomiaru wilgotności i temperatury powietrza w chmurze.

RMS (Room Monitoring System) to system monitoringu parametrów powietrza nowej generacji oferowany przez szwajcarską firmę Rotronic. System ten umożliwia łączenie urządzeń do pomiaru wilgotności względnej, temperatury powietrza, temperatury punktu rosy, stężenia CO2, różnicy ciśnień oraz przepływu powietrza. Urządzenia stanowiące część systemu RMS mogą być połączone ze sobą bezprzewodowo lub przewodowo (zależy od topologii sieci systemu pomiarowego, co jest ustalane indywidualnie).

System RMS zapewnia szeroki wybór urządzeń pomiarowych, daje swobodę w sposobie jego instalacji oraz zapewnia bardzo intuicyjną obsługę. Dane pomiarowe mogą być przechowywane w chmurze (serwery Rotronic) lub na serwerach Kontrahentów, co jest zdecydowaną zaletą tego rozwiązania. Zarejestrowane przez system dane pomiarowe można odczytać w każdym miejscu i czasie przy użyciu komputera PC, laptopa, MACa, tabletu, smartfonu (wystarczy dostęp do Internetu oraz zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa). 

Interfejs użytkowania
Intuicyjny interfejs aplikacji webowej RMS sprawia, że użytkownik w krótkim czasie jest w stanie nauczyć się obsługi systemu. Wizualizacja danych pomiarowych w postaci etykiet na mapie obiektu, przebiegów oraz wskaźników umożliwia czytelny podgląd wyników pomiarowych, zarówno chwilowych jak również archiwalnych.

 

 

rms1

 

Konwerter RMS
Konwerter RMS umożliwia integrację urządzeń pomiarowych innych firm z systemem RMS Rotronic.

Zalety systemu RMS
Najważniejsze zalety systemu RMS firmy Rotronic to: kompatybilność z wymaganiami GMP / GLP / GDP, zgodność z FDA21 CFR część 11 oraz EN 12830, możliwość generowania raportów PDF z wykresami i danymi statystycznymi, powiadomienia o alarmach (sms / e-mail) oraz możliwość odczytu danych na dowolnych urządzeniach (podgląd danych przy użyciu dowolnej przeglądarki internetowej; urządzenia muszą mieć połączenie z Internetem).

Zastosowanie
System RSM Rotronic znajduje zastosowanie w takich obiektach jak: obiekty farmaceutyczne (hale produkcyjne, magazyny, ...), muzea, laboratoria, magazyny, archiwa, ... Są to miejsca, gdzie monitoring parametrów powietrza jest szczególnie istotny lub wręcz wymagany ze względu na obowiązujące przepisy.

 


Struktura przykładowego systemu monitoringu wilgotności, temperatury i innych parametrów powietrza


Wybrane gałęzie przemysłu, w tym przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny, medyczny, potrzebują niezawodnego, dokładnego, walidowanego systemu monitoringu parametrów powietrza w pomieszczeniach laboratoryjnych, produkcyjnych, magazynowych jako części systemu automatyki budynkowej (systemu BMS i/lub EMS). System monitoringu ma zapewnić, że produkt znajdujący się w tych pomieszczeniach nie zostanie zanieczyszczony lub zniszczony. Tego typu system został opracowany przez szwajcarskiego producenta, firmę Rotronic, lidera w zakresie urządzeń pomiarowych wilgotności i temperatury. Za pośrednictwem prezentowanego artykułu chcielibyśmy Państwu przybliżyć zagadnienie systemu RMS Rotronic, jego typową strukturę oraz najczęściej wybierane elementy (w artykule skupiliśmy się na pomiarze wilgotności i temperatury, natomiast proszę mieć na uwadze, że istnieje możliwość doboru urządzeń pomiarowych do kontroli CO2, różnicy ciśnienia powietrza, przepływu powietrza, itd.). Dane pomiarowe, rejestrowane przez rzeczowy system, mogą być przechowywane w tzw. chmurze (na serwerach firmy Rotronic) lub na serwerach należących do Użytkowników (Kontrahentów), co jest zdecydowaną zaletą tego rozwiązania w odniesieniu do rozwiązań konkurencyjnych. W zależności od ustawień systemu dostęp do danych jest możliwym w każdym miejscu i czasie przy użyciu komputera, laptopa, MACa, tableta, smartfona (wystarczy, by wybrane narzędzie było wyposażone w przeglądarkę internetową i miało połączenie z Internetem). Jeśli w trakcie czytania artykułu pojawiłyby się jakiekolwiek uwagi, pytania, zachęcamy od razu do kontaktu z naszym zespołem, byśmy mieli okazję przekazać Państwu bardziej szczegółowe informacje. Już od ponad siedmiu lat oferujemy Państwu nie tylko wsparcie na etapie doboru podzespołów. Jesteśmy również w stanie zapewnić odpowiednie wsparcie techniczne oraz serwisowe po dostawie systemu (dla przykładu, urządzenia pomiarowe przede wszystkim wilgotności względnej wymagają okresowej kalibracji, co jesteśmy w stanie przeprowadzić również w miejscu instalacji systemu).

 

Rys. 1. Architektura systemu monitoringu RMS firmy Rotronic.
Rys. 1. Architektura systemu monitoringu RMS firmy Rotronic.

 

ELEMENT POMIAROWY SYSTEMU - SONDA WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ I TEMPERATURY - HCD-S :

W tym systemie RMS funkcję elementu pomiarowego będzie pełniła sonda HCD-S Rotronic (jest to specjalna wersja sondy HC2A-S Rotronic dedykowana do systemów bezprzewodowych).

Rys. 2. Element pomiarowy systemu monitoringu – sonda wilgotności i temperatury HCD-S Rotronic
Rys. 2. Element pomiarowy systemu monitoringu – sonda wilgotności i temperatury HCD-S Rotronic

 

Podstawowe parametry sondy: 

 • Zakres pomiarowy: 0…100 %RH, -40…+85 ⁰C.
 • Dokładność: do ±0.8 %RH (przy 0...100 %RH i 20...30 ⁰C) i ±0.1 ⁰C (przy 20...30 ⁰C).
 • Sonda dostarczana jest z fabrycznym certyfikatem wzorcowania Rotronic, ale przed instalacją sondę można wywzorcować w laboratorium akredytowanym w celu uzyskania dodatkowego świadectwa ze znakiem PCA.
 • Sonda komunikuje się z urządzeniem nadrzędnym (rejestratorem RMS-LOG-…) przy użyciu interfejsu cyfrowego (nie ma więc żadnych przekłamań na torze pomiarowym i możemy bazować na dokładności samej sondy). 
 • Sonda może być podłączona z urządzeniem nadrzędnym (rejestratorem) bezpośrednio lub przy użyciu specjalnego przewodu (E2) o długości 1, 2 lub nawet 5 m. 
 • Link do opisu sondy pomiarowej: https://www.apautomatyka.pl/index.php/automatyka-procesowa-hvac/pomiar-wilgotnosci-i-temperatury/sondy-wilgotnosci-i-temperatury/item/1846-sonda-wilgotnosci-i-temperatury-hcd-s-rotronic .
 • Uwaga co do kalibracji - warto zwrócić uwagę na fakt, że sondy mogą być kalibrowane w przyszłości przez klienta w miejscu ich instalacji, w naszym laboratorium lub w laboratorium akredytowanym. Na czas kalibracji z układu należy zdemontować (odkręcić) tylko sondę (kalibracja nie wymaga rejestratora). Pisząc o kalibracji mam na myśli wzorcowanie (sprawdzenie) sondy przed regulacją, regulację (np. w punkcie 23 *C i 35, 50, 80 %RH - regulacja jest wielopunktowa - to nie jest tylko wprowadzenie np. offsetu) i ponowne wzorcowanie (sprawdzenie) sondy po regulacji. Producent, firma Rotronic, zaleca, by sondy kalibrować przynajmniej raz w roku. To zapewni ich dokładność pomiarową przez cały okres użytkowania. 

 

REJESTRATOR LOKALNY – BEZPRZEWODOWY REJESTRATOR RMS-LOG-868 lub PRZEWODOWY REJESTRATOR RMS-LOG-L

W tym układzie urządzeniem nadrzędnym dla sondy będzie bezprzewodowy rejestrator o oznaczeniu RMS-LOG-868 Rotronic lub rejestrator przewodowy RMS-LOG-L Rotronic. Oczywiście dopuszczana jest możliwość łączenia w jeden system pomiarowy obu typów rejestratorów, co zresztą prezentuje rysunek 1.

Rys. 3. Rejestrator bezprzewodowy (RMS-LOG-868) lub przewodowy (RMS-LOG-L) z podłączoną sondą HCD-S Rotronic.
Rys. 3. Rejestrator bezprzewodowy (RMS-LOG-868) lub przewodowy (RMS-LOG-L) z podłączoną sondą HCD-S Rotronic.

Rejestrator bezprzewodowy RMS-LOG-868 Rotronic – podstawowe parametry:

 

Rejestrator przewodowy RMS-LOG-L Rotronic – podstawowe parametry:

 

ODBIORNIK BEZPRZEWODOWY SYSTEMU RMS - GATEWAY RMS-GW-868 ROTRONIC: 

Odbiornik Gateway jest wymagany wyłącznie w systemach bezprzewodowych.

Rys. 4. Odbiornik do systemów bezprzewodowych RMS – Gateway RMS-GW-868 Rotronic.
Rys. 4. Odbiornik do systemów bezprzewodowych RMS – Gateway RMS-GW-868 Rotronic.

 

Odbiornik o oznaczeniu RMS-GW-868 firmy Rotronic charakteryzuje się parametrami:

 

LOKALNY WYŚWIETLACZ SYSTEMU RMS - WYŚWIETLACZ RMS-D-L ROTRONIC

Użytkownicy cenią sobie możliwość podglądu wybranych danych pomiarowych bezpośrednio w miejscu ich instalacji. W tym celu został opracowany wyświetlacz RMS-D-L.

Rys. 5. Wyświetlacz lokalny RMS-D-L w systemie RMS Rotronic.
Rys. 5. Wyświetlacz lokalny RMS-D-L w systemie RMS Rotronic.

 

Podstawowe parametry wyświetlacza:

 

SERWER Z APLIKACJĄ RMS ROTRONIC

Zazwyczaj nie skupiamy się na dostawie nowego serwera pod system RMS. W tym celu zazwyczaj wykorzystywane są serwery już zainstalowane lub będące w planach inwestycyjnych działów IT naszych Kontrahentów. W każdej chwili możemy przekazać wytyczne dot. serwera, na którym aplikacja RMS mogłaby być zainstalowana. Nasze zadanie sprowadza się przede wszystkim do instalacji programu RMS, uruchomienia systemu i jego konfiguracji. Podstawowe właściwości RMS:

 • System RMS zapewni wizualizację pomiarów, rejestrację wyników, generowanie raportów, alarmowanie, ...
 • Obsługa systemu możliwa jest z dowolnego urządzenia (smartfon, tablet, laptop, PC) z przeglądarką internetową i dostępem do sieci, w której pracuje serwer (np. w ramach wewnętrznej sieci).
Rys. 6. Podstawowe okno aplikacji RMS Rotronic.

 

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYSTEMU MONITORINGU RMS FIRMY ROTRONIC:

 • Link do artykułu na temat RMS: https://www.apautomatyka.pl/index.php/news/wiedza/148-rotronic-system-monitoringu-parametrow-powietrza-rms
 • Link do filmu: https://youtu.be/3_VxgVsSkxk
 • Link do schematu systemu (strona producenta): https://www.rotronic.com/en/rms/rms-architecture-architektur-rms
 • Link do filmów instruktażowych: https://www.rotronic.com/en/rms/video-tutorials-rms

 

UWAGI

 • Przed przedstawieniem oferty ostatecznej wykonujemy testy mocy sygnału bezprzewodowego na obiekcie – dotyczy wyłącznie systemów bezprzewodowych. Testy, połączone z prezentacją urządzeń, wykonujemy bezpłatnie.
 • Celem wyżej opisanych testów jest określenie liczby odbiorników niezbędnych do tego systemu bezprzewodowego. Na podstawie mapy obiektu, z zaznaczonymi miejscami instalacji punktów pomiarowych i punktów przyłączenia do sieci Ethernet LAN, możemy spróbować określić liczbę odbiorników bezprzewodowych. Testy muszą jednak zweryfikować ale zawsze warto przeprowadzić testy, by mieć pewność rozwiązania.
 • Należy pamiętać, że z jednym odbiornikiem można skomunikować do 40 rejestratorów RMS-LOG-868. To daje możliwość rozszerzenia systemu w przyszłości, poprzez dodanie dodatkowych rejestratorów bezprzewodowych (jeśli ich lokalizacja pokrywa się z zasięgiem sygnału radiowego odbiornika).
 • Nasza usługa rzadko obejmuje dostawę, instalację i konfigurację serwera - zazwyczaj nasi Kontrahenci korzystają z usług własnych informatyków, którzy dobierają sprzęt i go konfigurują wg obowiązujących w zakładzie zasad, co jest chwalonym podejściem (dział IT danej firmy posiada wszystkie wytyczne, niezbędne do prawidłowej konfiguracji sprzętu komputerowego w firmie). Nasze zadanie w ramach serwera sprowadza się w takiej sytuacji do instalacji aplikacji RMS.
 • Dodatkowo proponujemy usługę konfiguracji systemu (wg wytycznych, ustalanych w trakcie rozmów) oraz szkolenia dla Użytkowników. W przypadku tych systemów proponujemy te usługi bezpłatnie.
 • W przyszłości możemy proponować również usługę kalibracji sond, szkoleń dla nowych pracowników firmy, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń systemu, ...

 

 

Kupię i co dalej ?

Inżynierowie firmy AP Automatyka zapewniają odpowiednie wsparcie techniczne w zakresie systemu RMS na każdym etapie jego wdrażania.

 

>> Więcej na temat urządzeń oraz systemu RMS Rotronic <<