Regulator przepływu masowego z kompensacją temperatury i ciśnienia

Przetworniki flox[on]

Seria flox[on] to produkowane przez szwajcarską firmę FC Technik regulatory przepływu masowego MFC. Urządzenia te charakteryzują się wysoką precyzją i wytrzymałością oraz zapewniają długi i niezawodny okres eksploatacji.

Regulator przepływu masowego flox[on] przeznaczony jest głównie do zastosowań w przemyśle ciężkim. Regulator przepływu masowego jest połączeniem przetwornika przepływu i zaworu regulacyjnego.
Specjalnie dostosowana konstrukcja zapewnia bezobsługową pracę i przyjazne dla użytkownika sterowanie z maksymalną rezerwą ilościową.

MFC można łatwo wykorzystać do regulacji gazów procesowych. Pomiar przepływu masowego w regulatorze flox[on] posiada kompensację temperatury i ciśnienia, co wpływa na wysoką dokładność regulacji w dolnym i górnym zakresie. Dzięki temu możliwe jest dokładne dozowanie niemal wszystkich nieagresywnych gazów wykorzystywanych w procesach produkcyjnych. Pomiar w regulatorach flox[on] odbywa się w "bajpasie" wykonanym wewnątrz korpusu urządzenia, przy użyciu anemometru termicznego.

 

 

Główne zalety regulatorów flox[on] :

 • Zintegrowany "bajpas" jako wyposażenie standardowe
 • Indywidualna kalibracja
 • Wysoka dokładność w niskich zakresach
 • Praca w zakresie 2...7000 Nl/min (l/min w warunkach normalnych)
 • Kompensacja temperatury i ciśnienia umożliwiająca regulację w dolnym i górnym zakresie przepływu z dużą dokładnością
 • Odporność na ciśnienie w przedziale 0...16 bar (na wejściu i na wyjściu)
 • Odporność na wibracje
 • Odporność na wysoką temperaturę
 • Zabezpieczenie zasilania przed odwrotną polaryzacją oraz przepięciem
 • Wysoka wydajność energetyczna i ekonomiczna
 • Nie wymaga serwisu
 • Duża żywotność

 

W regulatorach flox[on] można wydzielić klika rodzin w zależności od przepływu:

 • Seria flox[on] B
 • Seria flox[on] S
 • Seria flox[on] S500
 • Seria flox[on] J

 

 

Zastosowanie regulatorów masowego przepływu z kompensacją temperatury i ciśnienia:

Regulatory przepływu masy gazu serii flox[on] mogą być stosowane jako pojedyncze urządzenia. Dla zastosowań kompleksowych firma FC Technik oferuje również urządzenia sterujące, dopasowane i wyposażone przez producenta odpowiednio do specjalnych wymogów  klienta. Indywidualne systemy kompaktowe zawierają wszystkie niezbędne komponenty oraz wymagane do nich softwareowe układy sterowania. Przy wytwarzaniu stali zastosowano doprowadzanie gazów obojętnych w celu homogenizacji roztopionego metalu oraz ochrony elementów urządzenia. W procesie produkcji krzemu doprowadzanie gazów ochronnych do spustu płynnego krzemu surowego. Podczas procesu plazmowego regulowane doprowadzanie gazu przy wytwarzaniu promieni plazmowych do obróbki materiałów. W gospodarce ściekowej regularne doprowadzanie tlenu do osadników z osadem czynnym. Podczas produkcji bioetanolu prowadzi pomiar i regulacje komponentów procesowych przy destylacji i rafinacji etanolu. Aby otrzymać metale o wysokim stopniu czystości doprowadza się gazy obojętne w celu homogenizacji roztopionego metalu oraz gazów reakcyjnych. W celu optymalizacji zużycia gazów zastosowano regulowane i ekonomiczne doprowadzanie ich do palnika w prawie wszystkich rodzajach pieców przemysłowych i systemach palnikowych. Podczas pracy ogniw paliwowych doprowadzanie gazów reakcyjnych w szczególności do ogniw paliwowych w urządzeniach testowych. Znalazł zarówno zastosowanie w stałych instalacjach rurociągowych np. w szpitalnych laboratoriach, pomieszczeniach sterylnych, gdzie wymagana jest precyzyjna regulacja dopływu gazów. Znakomicie sprawdził się jako regulator przepływu masy gazu jako część składowa makro-reaktorów w gotowych stojakach dla urządzeń technicznych i niewielkich produkcji. W przemyśle spożywczym znakomicie sprawdził się jako regulator gazów ochronnych w procesie pakowania i zagazowania artykułów spożywczych. W technologii transportowej jako regulator ilości gazu nośnego przy pneumatycznym transporcie materiałów stałych. W stacjach testowych zaworów prowadzi kontrolę i certyfikację zaworów za pomocą regulowanych strumieni gazów na stacjach testowych podlegających legalizacji i kalibracji. W swym szerokim zastosowaniu znalazł również zastosowanie w przemyśle chemicznym jako regulator gazów procesowych w produkcji i na skalę techniczną. Możemy go zastosować zarówno do produkcji prądu elektrycznego w procesie wytwarzania ogniw fotowoltaicznych. Produkcja tworzyw sztucznych w ekstruzji folii poprzez procesy nadmuchowe z regulowanymi strumieniami gazu. Skutecznie można go wykorzystać zarówno w procesie uzdatniania wody regulując doprowadzanie ozonu (10%) i tlenu (90%).

 

W celu przedstawienia oferty na regulatory przepływu masowego, prosimy o sprecyzowanie następujących parametrów:

 1. Zakres pomiarowy [Nl/min]   
 2. Rodzaj gazu
 3. Przyłącze ciśnienia ["]
 4. Ciśnienie maksymalne [bar]
 5. Ciśnienie minimalne [bar]
 6. Ciśnienie pracy [bar]
 7. Napięcie zasilania [V]
 8. Sygnał wejściowy (sterujący)
 9. Sygnał wyjściowy (zwrotny)
 10. Gaz kalibracyjny
 11. Przeznaczenie
 12. Ilość

 

 Więcej informacji:

 • Katalog produktów flox[on] - >>LINK<<
 • Karta katalogowa produktów flox[on] - >>LINK<<