Automatyka (procesowa, HVAC)
Czujniki pozycjonujące
Automatyka do stref EX
Sprzęt do pomiaru aktywności wody
Czujniki koloru

Celem firmy AP Automatyka jest zapewnienie jej kontrahentom doradztwa technicznego w zakresie oferowanych produktów i rozwiązań. Zapewniamy kompleksową obsługę od momentu szkoleń i prezentacji produktowych, poprzez pomoc w doborze urządzeń i rozwiązań, dostawy podzespołów z magazynu w Polsce, aż do wsparcia technicznego przy uruchomieniu i w trakcie działania sprzętu.
AP Automatyka … tam gdzie liczy się jakość!

 

logo producentow

SiOne to seria programowalnych przetworników wykorzystywanych do kontroli parametrów powietrza. Przetworniki z oznaczeniem Si-H00… w połączeniu z zewnętrzną sondą pomiarową umożliwia pomiar wilgotności względnej, temperatury oraz punktu rosy (parametr liczony na podstawie wilgotności względnej i temperatury) w zakresie 0…100 %RH i -100…+200 °C oraz dokładnością do ±0.8 %RH oraz ±0.1 °C (parametry zależą od wybranej sondy pomiarowej). Przetwornik Si-H00… wyróżnia interfejs cyfrowy RS-485 (protokół Modbus RTU) oraz opcjonalnie aż trzy dowolnie programowalne wyjścia analogowe (0…5 V, 0…10 V, 0…20 mA lub 4…20 mA – w zależności od ustawień).

Przetworniki wilgotności i temperatury powietrza z możliwością konfiguracji i programowania

SiOne to seria programowalnych przetworników wykorzystywanych do kontroli parametrów powietrza. Przetworniki z oznaczeniem Si-H00… w połączeniu z zewnętrzną sondą pomiarową umożliwia pomiar wilgotności względnej, temperatury oraz punktu rosy (parametr liczony na podstawie wilgotności względnej i temperatury) w zakresie 0…100 %RH i -100…+200 °C oraz dokładnością do ±0.8 %RH oraz ±0.1 °C (parametry zależą od wybranej sondy pomiarowej). Przetwornik Si-H00… wyróżnia interfejs cyfrowy RS-485 (protokół Modbus RTU) oraz opcjonalnie aż trzy dowolnie programowalne wyjścia analogowe (0…5 V, 0…10 V, 0…20 mA lub 4…20 mA – w zależności od ustawień).

 

Dostępne wersje obudowy przetwornika

Przetworniki wilgotności i temperatury Si-H00… dostępne są w dwóch wersjach obudowy: obudowa naścienna ze stopniem ochrony IP20 (Si-H00S0…) oraz obudowa przemysłowa ze stopniem ochrony IP65 (Si-H00C0…).

Przetworniki wilgotności i temperatury Si-H00...

Pierwszy wariant wykonania jest stosowany przede wszystkim w aplikacjach związanych z kontrolą wilgotności względnej i temperatury powietrza w pomieszczeniach biurowych, magazynowych, … Drugi wariant stosowany jest w podobnych aplikacjach (gdzie znaczenie ma stopień ochrony przetwornika), ale dodatkowo znajduje zastosowanie przy kontroli wilgotności względnej, temperatury i/lub punktu rosy (opcjonalnie punktu zamarzania) w komorach, suszarniach, w kanałach, …

Podstawową zaletą przetwornika wilgotności i temperatury Si-H00… jest możliwość doboru sondy odpowiedniej do danej aplikacji. Warto zaznaczyć, że każda sonda dostarczana jest z fabrycznym świadectwem wzorcowania (świadectwo zawiera numer seryjny sondy). Dodatkowo sonda może być dostarczona z certyfikatem wzorcowania ze znakiem PCA, wystawionym przez laboratorium akredytowane. Sonda, w zależności od modelu, pozwoli na pomiar w zakresie 0…100 %RH i -100…+200 °C, z dokładnością ±0.8 %RH oraz ±0.1 °C (przy 23 °C ± 5 °C i 0…100 %RH). W magazynie AP Automatyka utrzymywane są stany dla trzech typów sond.

 

Sondy pomiarowe do przetworników wilgotności i temperatury Si-H00...

Sens-H-S3 to standardowa sonda pomiarowa oferująca zakres pomiarowy 0…100 %RH oraz -50…+100 °C. Sonda może być połączona z przetwornikiem Si-H00… bezpośrednio lub przy użyciu odpowiedniego przewodu (o długości max. 5 m). Ten element pomiarowy wybierany jest przede wszystkim do aplikacji związanych z kontrolą wilgotności względnej i temperatury w pomieszczeniach lub pomiarów meteorologicznych (sonda instalowana na zewnątrz, w odpowiedniej obudowie meteo, np. osłona radiacyjna AC1000).

Sens-H-S to standardowa sonda przemysłowa mierząca wilgotność względną i temperaturę w zakresie 0…100 %RH oraz -50…+100 °C. Sonda wybierana jest przy aplikacjach związanych z kontrolą parametrów powietrza w pomieszczeniach, halach, ale również komorach, suszarniach, kanałach, … Sonda może być podłączona do przetwornika Si-H00… bezpośrednio lub przy użyciu odpowiedniego przewodu (o długości do 5 m).

Sens-H-IC102S z filtrem ze spieku stali to przemysłowa sonda wilgotności względnej i temperatury, która mierzy w zakresie 0…100 %RH i -100…+200 °C (uwaga: sonda nie nadaje się do ciągłego pomiaru w zakresie powyżej +175 °C). Sonda posiada zintegrowany przewód o długości 2 m (inne długości na zapytanie), który umożliwia połączenie z przetwornikiem Si-H00… To rozwiązanie stosowane jest w aplikacjach, gdzie temperatura powietrza przekracza +100 °C (komory, suszarnie, kanały, …).

Przetworniki wilgotności i temperatury Si-H00... z sondą HC2A-S

Interfejs RS-485 (Modbus RTU) i opcjonalne wyjścia analogowe

Każdy przetwornik wilgotności względnej i temperatury powietrza Si-H00… został wyposażony w interfejs RS-485 z popularnym w przemyśle protokołem Modbus RTU. To rozwiązanie umożliwia połączenie przetwornika ze sterownikiem PLC, panelem HMI lub komputerem PC. Firma AP Automatyka posiada w ofercie odpowiednie oprogramowanie na komputer PC umożliwiające monitorowanie i rejestrowanie parametrów powietrza, w tym wilgotność względną, temperaturę i punkt rosy. Program APSystem PC (wybrane okna programu poniżej) to intuicyjne narzędzie, z interfejsem w języku polskim, które pozwala na wizualizację pomiarów w postaci mapy obiektu, tabeli, przebiegów. Posiada również funkcje alarmowania m.in. o przekroczeniach wartości progowych (również poprzez wysyłanie e-maili do wielu adresatów jednocześnie). APSystem PC zapewnia również rejestrację wszystkich danych pomiarowych (w tym danych z wynikami pomiarów oraz informacji o alarmach) do plików typu Excel. To rozwiązanie umożliwia łatwo i prostą analizę wyników w oprogramowaniu typu MS Excel.

Program APSystem PC

Dodatkowo przetwornik wilgotności względnej i temperatury Si-H00… może być wyposażony w jedno, dwa lub nawet trzy wyjścia analogowe. Typ wyjścia (0…5 V, 0…10 V, 0…20 mA lub 4…20 mA) można ustawić przy użyciu przełączników typu Dip-Switch, które znajdują się przy bloku złącz sprężynowych wewnątrz obudowy przetwornika.

Typ wyjść analogowych przetwornika, odpowiednie wyskalowanie wyjść analogowych, przypisanie mierzonych wielkości do wybranych wyjść analogowych – to wszystko programowane jest w dniu wysyłki przetwornika z magazynu. Dodatkowo każdy Użytkownik, przy użyciu programatora USB CODAP-RS485 (zdjęcie programatora poniżej), który dostarczany jest w komplecie z oprogramowaniem serwisowym na komputer PC. Program pozwala również na aktualizację oprogramowania przetwornika – ta funkcja jest szczególnie przydatna, gdy nowa aktualizacja oprogramowania wprowadzi szczególnie interesującą funkcjonalność.

Programator CODAP-RS485

Podsumowanie

W ofercie AP Automatyka dostępne są inne przetworniki programowalne z serii SiOne. Są to przetworniki stężenia dwutlenku węgla (przetworniki CO2), przetworniki ciśnienia atmosferycznego (barometry), przetworniki temperatury powietrza (termometry cyfrowe) oraz przetworniki mieszane, czyli przetworniki wilgotności, temperatury i CO2, przetworniki wilgotności, temperatury i ciśnienia atmosferycznego, przetworniki temperatury i CO2, ... Pełne zestawienie programowalnych przetworników SiOne można znaleźć na stronie dystrybutora, firmy AP Automatyka - LINK.

 

 

 


>> Więcej na temat przetworników wilgotności i temperatury Si-H00... <<